Gdy kontrola się u przedsiębiorcy zasiedzi…

Od 6 marca 2009 r. weszła w życie kluczowa dla regulacji działalności organów kontrolujących przedsiębiorców zmiana ustawy o swobodzie gospodarczej. Jej głównym założeniem było ograniczenie czasookresu prowadzonych kontroli i stworzenie środków prawnej ochrony słusznych interesów przedsiębiorców (sprzeciw).

W tej chwili  biegnie termin 60 dni, licząc od 6 marca 2009 r., w którym to kontrole wszczęte przed tym dniem, a nie zakończone, muszą się zakończyć. Niestety z doświadczenia mogę powiedzieć, iż dla organów kontrolujących oznacza to ciche przyzwolenie na nieuzasadnione lub na ułomnie uzasadnione przedłużanie kontroli. Jeżeli do postępowania kontrolnego, chociaż odpowiednio znajdują zastosowanie przepisy Ordynacji Podatkowej lub Kodeksu Postępowania Administracyjnego, to istnieje prawna możliwość zdyscyplinowania inspektorów kontroli. Szczegóły dotyczące takiego działania z przyjemnością opisze w niedługim czasie, ponieważ właśnie jestem w trakcie sporządzania takiego środka prawnego.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: prawo gospodarcze