Podatek liniowy nie dla menedżerów

18th Maj, 2010 - Posted by Marcin Ratajczak - Bez Komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 26 kwietnia 2010 r. podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 10/09), którą rozstrzygnął, czy wspólnikom spółki jawnej świadczącej usługi zarządzania przedsiębiorstwem przysługuje prawo opodatkowania ich dochodów podatkiem liniowym. Czytaj dalej