Już niedługo przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł się przekształcić w spółkę kapitałową.

25th Marzec, 2011 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

W dniu 2.03.2011r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu ustawę z dnia 25.02.2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.Wprowadza ona liczne zmiany w wielu obowiązujących aktach prawnych, które stanowią wyciągnięcie ręki ze strony ustawodawcy w kierunku złagodzenia barier natury administracyjnej i przyspieszenia różnego rodzaju postępowań dotyczących obywateli. Niniejsza ustawa, w przypadku » Czytaj dalej