Pozycja prawna stron umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego

7th Październik, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego stanowi nieodzowny instrument działalności gospodarczej dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki tej umowie licencjodawca może uniknąć dodatkowych nakładów kapitałowych, które są istotne przy poszerzaniu obszaru oddziaływania danego przedmiotu umowy licencyjnej. Licencjobiorca natomiast ogranicza działalność konkurencyjną ze strony licencjodawcy oraz uzyskuje korzyści, jakie płyną z rozpoznawania danego znaku towarowego. Strony umowy - licencjodawca » Czytaj dalej

Zajęcie nazwy domeny internetowej

16th Wrzesień, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Niejeden z nas, po trudnym i wymagającym procesie, mając w ręku korzystne dla klienta prawomocne orzeczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności, z nadzieją kierował wniosek egzekucyjny, by tym samym doprowadzić do przymusowego zaspokojenia roszczeń swojego mocodawcy. Nie trzeba dodawać, że wielokrotnie z pozoru dobrze zapowiadająca się egzekucja okazywała się być bezskuteczną lub częściowo bezskuteczną. Rozwój technologiczny » Czytaj dalej

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego

7th Kwiecień, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Umowa licencyjna znaku towarowego polega na zezwoleniu osobie trzeciej na korzystanie z dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa wyłącznego[1]. Treścią tej umowy jest upoważnienie licencjobiorcy do używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Należy przez to rozumieć możliwość eksploatacji znaku towarowego przez wiele różnych podmiotów na podstawie sfery wyłączności, która przysługuje uprawnionemu z licencji[2]. Jest to upoważnienie » Czytaj dalej

Prawo ochronne na znak towarowy i jego charakter

23rd Grudzień, 2014 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Należy zauważyć, że znak towarowy powstaje niezależnie od jego rejestracji przed właściwym urzędem. Przedsiębiorca może zastosować dane oznaczenia w funkcji znaku towarowego, oznaczając nim towary i usługi. Rejestracja ma charakter fakultatywny, wiąże się z przyznaniem prawa ochronnego. Art. 121 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, że „na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne”. Prawo podmiotowe » Czytaj dalej

Uznanie długu jako okoliczność przerywająca bieg terminu przedawnienia

3rd Wrzesień, 2014 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Co do zasady, wszelkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Znaczy to tyle, iż - pomimo upływu terminu przedawnienia - roszczenia te nadal pozostają wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem, jednakże po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, podnosząc właśnie zarzut przedawnienia. „Przepisy te mają też charakter dyscyplinujący » Czytaj dalej

Zróżnicowany charakter znaku towarowego

2nd Wrzesień, 2014 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Znaki towarowe realizują określone funkcje w obrocie gospodarczym. Klasyfikacja znaków towarowych w oparciu o poszczególne kategorie prawne pozwala na spełnianie tych funkcji. Każdy znak towarowy posiada cechy wspólne, które pozwalają na stwierdzenie, że jest on dobrem niematerialnym. Wśród znaków towarowych widoczne jest duże zróżnicowanie. Pozwala to na właściwe dopasowanie decyzji związanych z używaniem znaku towarowego » Czytaj dalej

Zgłoszenie przetwarzania danych przez sklep internetowy do GIODO

12th Wrzesień, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Współautorem artykułu jest Michał Głuchowski. Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych klientów. Osoby prowadzące sprzedaż w tej formie często nie wiedzą jednak, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przepisy prawa nakładają na nie, w tym zakresie, szereg obowiązków. W szczególności zgodnie z treścią art. 40 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o » Czytaj dalej

Prawo cytatu w Internecie

3rd Wrzesień, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Korzystanie z cudzej twórczości, co do zasady, zawsze wymaga zgody twórcy. Jednakże w celu upowszechnienia dostępu do dóbr kultury, systemy międzynarodowego prawa autorskiego, w tym również przepisy polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), dopuszczają » Czytaj dalej

Konsekwencje naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych

21st Maj, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

W praktyce zdecydowana większość przedsiębiorców w związku z prowadzona działalnością gospodarczą przetwarza dane osobowe. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z konsekwencji przetwarzania danych niezgodnie z prawem, np. poprzez przetwarzanie danych bez posiadana zgody na to działanie. Jak wynika z treści art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 » Czytaj dalej

Czy użycie powszechnie znanego cytatu jest naruszeniem praw autorskich?

9th Lipiec, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Nierzadko zdarza się, iż używamy powszechnie znanych cytatów, fragmentów wierszy, piosenek, obrazów, jednak czy  rzeczywiście mamy do tego prawo?  Czy sam fakt, iż pewne fragmenty są tak powszechnie dostępne, znane i wszechobecnie stosowane, daje uprawnienia do tego, aby wykorzystywać je w swoich produktach, utworach, działalności? Musimy pamiętać, ze  każdy utwór jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego.  Zgodnie » Czytaj dalej

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie

24th Kwiecień, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

Internet jest uważany za taki środek masowego przekazu, w którym w sposób swobodny można wyrażać swoje myśli i poglądy. Powszechne uznanie, że jest to forum nieskrępowane żadnymi regulacjami, zachęca jego użytkowników do stosowania obelżywych i nieprawdziwych wpisów dotyczących innych osób. Poczucie anonimowości wzmaga przekonanie o bezkarności, co zwiększa ryzyko naruszenia cudzych dóbr osobistych. Samo usunięcie obelżywej » Czytaj dalej

Legalna dekompilacja programu komputerowego

9th Luty, 2010 - Posted by Krzysztof Jarosiński - 1 Komentarz

Chciałbym przedstawić Państwu krótkie opracowanie na temat warunków legalnej dekompilacji programu komputerowego. Zanim przejdę do omówienia warunków, jakie muszą być spełnione, aby móc legalnie zdekompilować program komputerowy, chciałbym wyjaśnić w kilku słowach, skąd w ogóle bierze się to zagadnienie i dlaczego tak ważne jest przestrzeganie wymogów ‘legalnej’ dekompilacji. Czytaj dalej

Umowy dystrybucji oprogramowania w modelu SaaS

15th Grudzień, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

W kontekście artykułu z Rzeczpospolitej, który dotyczył prognoz związanych ze ’sprzedażą’ oprogramowania w modelu SaaS, czyli software as a service (modelu nazywanym także ASP - application service provisioning), chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma uwagami odnośnie tego typu umowy. Czytaj dalej

Tantiemy za odtwarzanie muzyki w lokalu albo creative commons

25th Wrzesień, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

W wydaniu Gazety Prawnej z 21 września 2009 r. Adam Makosz analizuje problem tantiem z tytułu odtwarzania muzyki w lokalach usługowych: Przedsiębiorcy mogą uniknąć płacenia tantiem. Czytaj dalej

Umowa wdrożeniowa - kilka praktycznych rad

3rd Sierpień, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

Przy okazji różnych spotkań branży IT jesteśmy pytani z Marcinem o to, co powinna zawierać dobra umowa na wykonanie i wdrożenie takiej lub innej aplikacji. Pytają programiści - to dobrze, bo przecież chodzi o zabezpieczenie ich interesów - aczkolwiek ich akurat przepisy prawne, przede wszystkim prawa autorskiego, chronią znacznie bardziej niż osoby nabywające (zamawiających) oprogramowanie. » Czytaj dalej

Nie tylko prawo autorskie, są jeszcze prawa do bazy danych

21st Lipiec, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

W praktyce prowadzenia serwisów internetowych dyskusje na tematy prawne koncentrują się głównie wokół tego, w jaki sposób legalnie wykorzystywać cudze utwory. Ewentualnie, dyskutuje się, czy w odniesieniu do danej nazwy domeny, ten kto ją zarejestrował, ma szanse w sporze z uprawnionym ze znaku towarowego. Tymczasem jest jeszcze co najmniej jeden obszar, który warto mieć na » Czytaj dalej

Charakter prawny umów o umieszczenie reklamy w serwisie internetowym

29th Maj, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

Przyglądając się zawieranym powszechnie umowom dotyczącym zamieszczania reklam w serwisach internetowych nie sposób oprzeć się wrażeniu, że twórcy tych umów dążą często do traktowania tych umów jako umów najmu lub dzierżawy powierzchni reklamowej. Tymczasem kwalifikacja prawna tego typu kontraktów, jako dzierżawy albo najmu najczęściej jest błędna. Najem, dzierżawa Z umowy najmu wynika obowiązek fizycznego wydania rzeczy, tymczasem » Czytaj dalej

AP wypowiada wojnę serwisom korzystającym z jej materiałów - prawo cytatu

13th Kwiecień, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

Jak donosi dziś serwis gazeta.pl (”Wydawcy Walczą o Internet”) Associated Press wypowiedziała wojnę internetowym serwisom korzystającym z jej materiałów. Vadim Makarenko w artykule “Wydawcy Walczą o Internet” przytacza słowa Dean’a Singleton’a szefa AP: “Nie możemy dłużej bezczynnie przyglądać się temu, jak inni wykorzystują naszą pracę pod pretekstem naciąganych teorii prawnych. Jesteśmy wściekli jak cholera - » Czytaj dalej