Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

23rd Listopad, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

W przypadku wnoszenia do sądu określonych pism, konieczne jest uiszczenie od nich odpowiedniej opłaty sądowej. Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) i wymienia kilka rodzajów opłat sądowych: - opłata stała - pobiera » Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2021 roku umowy o dzieło będą podlegały zgłoszeniu do organu rentowego

23rd Listopad, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Jedną z ustaw znowelizowanych ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r.[1] jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[2]. Na mocy powyższej nowelizacji do ustawy systemowej » Czytaj dalej