Co dzieje się z majątkiem spółki prawa handlowego ujawnionym po jej wykreśleniu z KRS?

26th Październik, 2020 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Spółka prawa handlowego, czy to osobowa, czy kapitałowa, przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwany: „Rejestrem”)[1]. Procesami prowadzącymi do wykreślenie spółki z Rejestru może być jej likwidacja, postępowanie upadłościowe lub - w przypadku spółek osobowych, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej - inny uzgodniony przez wspólników sposób zakończenia jej działalności. Cechą wspólną » Czytaj dalej

Przejęcie nieruchomości na własność z zaliczeniem na poczet ceny własnej wierzytelności

26th Październik, 2020 - Posted by Klaudia Maciejewska - Bez Komentarzy

Egzekucja z nieruchomości jest jedynym z najbardziej skutecznych sposobów egzekucji. Jednakże często dochodzi do sytuacji, w której nie dochodzi do zaspokojenia wierzyciela z uwagi na brak chętnych nabywców. W takiej sytuacji wierzyciel ma możliwość przejęcia nieruchomości na własność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejęcie nieruchomości dłużnika na własność może nastąpić po drugiej bezskutecznej licytacji nieruchomości. Uprawnienie do » Czytaj dalej