Czy błędna diagnoza może być podstawą do zapłaty zadośćuczynienia ?

4th Kwiecień, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

W poprzednim artykule, omawiany był wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie związany z ochroną dóbr osobistych w tzw. „procesach smogowych”. Pozostając w tematyce ochrony dóbr osobistych, na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2019 r. sygn. II CSK 293/18, w którym Sąd Najwyższy uwzględnił roszczenie powódki związane z » Czytaj dalej