Ustawodawca w trosce o przedsiębiorców – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

29th Listopad, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Trwają prace nad projektem ustawy zawierającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa nowelizacyjna zawiera między innymi zmianę przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy oraz ordynacji podatkowej. Jakie uproszczenia dla przedsiębiorców zaplanował ustawodawca? Po pierwsze, znowelizowany zostanie art. 39 kodeksu cywilnego dot.  dokonywania czynności prawnych bez umocowania. Od dnia 01 stycznia 2019 » Czytaj dalej