Przedsiębiorco, zapoznaj się z najważniejszymi zmianami w zakresie elektronizacji postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym!

28th Marzec, 2018 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

Z dniem 15 marca 2018 roku (z kilkoma wyjątkami) weszła w życie Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. ustawy, jej celem jest pełniejsze wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, prowadzące w konsekwencji do usprawnienia pracy sądów rejestrowych. Z uwagi na powyższe, niniejszy artykuł » Czytaj dalej

Zmiany w ustawie prawo własności przemysłowej

14th Marzec, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Niedawno ukazał się projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej. Konieczność zmian wynika m.in. z obowiązku  implementacji prawodawstwa unijnego.  Projekt przewiduje wiele istotnych zmian z czego najważniejsze z nich zostaną omówione w niniejszym artykule. Przede wszystkim projekt zmian wprowadza szereg ułatwień dla przedsiębiorców  związanych z : usprawnieniem postępowania przed Urzędem Patentowym (np. skrócenie terminu do złożenia wniosku » Czytaj dalej