Właściwość miejscowa w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w Internecie – najnowsza uchwała Sądu Najwyższego.

22nd Styczeń, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w swych dwóch najnowszych uchwałach pochylił się nad problematyką właściwości sądu w przypadkach, gdy zdarzenie naruszające prawa powoda miało miejsce w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie. W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do naruszenia dóbr osobistych jednostki w Internecie. W trakcie formułowania pozwu powstaje więc wątpliwość co do właściwości miejscowej sądu. Zgodnie » Czytaj dalej