Zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie terminu wypowiadania umowy o pracę

28th Grudzień, 2017 - Posted by Elzbieta Koczerska - Bez Komentarzy

Nowe przepisy kodeksu pracy, które weszły w życie z dniem  22 lutego 2016 r. wprowadzają zmiany w kwestii okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz umów zawartych na czas określony. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym możliwe jest zawarcie maksymalnie trzech umów o pracę na czas określony, które łącznie mogą wynosić 33 miesiące. Istotną kwestią w przypadku » Czytaj dalej

Użyczenie lokalu osobie bliskiej do prowadzenia działalności gospodarczej

19th Grudzień, 2017 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

Nierzadką sytuacją, szczególnie na początku prowadzenia działalności gospodarczej, jest korzystanie z lokalu należącego do osoby bliskiej przedsiębiorcy. Zazwyczaj takie osoby nie oczekują świadczeń wzajemnych. W takiej sytuacji, mamy do czynienia z użyczeniem lokalu. Instytucja użyczenia została uregulowana w kodeksie cywilnym, a jej cechą charakterystyczną jest nieodpłatność. Jednakże, nieodpłatny charakter i dobre chęci bliskiej osoby mogą » Czytaj dalej