Ustawa o leczeniu niepłodności

28th Październik, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

W dniu 1 listopada 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. Ustawa ta prowadza ważne zmiany dla osób starających się uzyskać potomstwo za pomocą umowy sprzedaży komórek jajowych. Dotychczas ustawodawstwo nie przewidywało żadnych negatywnych konsekwencji prawnych dla osób sprzedających, jak i kupujących komórki jajowe. Aktualnie ustawodawca penalizuje » Czytaj dalej

Pozycja prawna stron umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego

7th Październik, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego stanowi nieodzowny instrument działalności gospodarczej dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki tej umowie licencjodawca może uniknąć dodatkowych nakładów kapitałowych, które są istotne przy poszerzaniu obszaru oddziaływania danego przedmiotu umowy licencyjnej. Licencjobiorca natomiast ogranicza działalność konkurencyjną ze strony licencjodawcy oraz uzyskuje korzyści, jakie płyną z rozpoznawania danego znaku towarowego. Strony umowy - licencjodawca » Czytaj dalej

Upadłość konsumencka szansą na nowe życie?

5th Październik, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Realna szansa konsumentów na redukcję lub umorzenie w całości zobowiązań została wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (PUiN) z dnia 31 grudnia 2014 roku. Przepisy te dokonały istotnej liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości oraz otworzyły drogę zadłużonym konsumentom na nowe życie. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym skierowanym dla osób fizycznych » Czytaj dalej