Prawo ochronne na znak towarowy i jego charakter

23rd Grudzień, 2014 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Należy zauważyć, że znak towarowy powstaje niezależnie od jego rejestracji przed właściwym urzędem. Przedsiębiorca może zastosować dane oznaczenia w funkcji znaku towarowego, oznaczając nim towary i usługi. Rejestracja ma charakter fakultatywny, wiąże się z przyznaniem prawa ochronnego. Art. 121 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, że „na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne”. Prawo podmiotowe » Czytaj dalej