Zapis windykacyjny

22nd Listopad, 2013 - Posted by Anna Urban-Stróżyk - Bez Komentarzy

Instytucja zapisu windykacyjnego została wprowadzona do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458), która weszła w życie w dniu 23 października 2011 r. Zgodnie z art. 9811 § 1 kodeksu cywilnego w testamencie sporządzonym w formie » Czytaj dalej

Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy oraz jego ochrona.

12th Listopad, 2013 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Pojęcie „firma” pochodzi od łacińskiego słowa firmare, które w języku polskim znaczy stwierdzać, umacniać. Drugim tropem jest łacińskie określenie czynności polegającej na umocnieniu dokumentu własnym podpisem lub, jak w praktyce miało to zazwyczaj miejsce, dotknięciem ręki - czyli firmatio.[1] Dziś, w języku polskim, słowo ma wiele znaczeń. Najczęściej używane jest jako synonim przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, zakładu » Czytaj dalej

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem do zawarcia umowy o pracę pomiędzy spółką a innym członkiem zarządu na podstawie art. 210 § 1 k.s.h.?

5th Listopad, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do zawarcia umowy o pracę między spółką a jednym z członków zarządu, może zostać powołany przez zgromadzenie wspólników jako pełnomocnik spółki do dokonania tej czynności prawnej, inny członek zarządu tej spółki? Kodeks spółek handlowych to właśnie zarządowi - spośród wszystkich organów spółki z o.o.- bezwarunkowo przyznaje kompetencje do reprezentacji spółki » Czytaj dalej

Pociąg się opóźnia? Znaj swoje prawa

4th Listopad, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Uprawnienia pasażerów wynikające z opóźnienia pociągu regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe oraz Rozporządzenia (WE) nr 1371/2207 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Przepisy ustawy Prawo Przewozowe stanowią, że na wszystkich trasach kolejowych można domagać się odszkodowania nie tyle » Czytaj dalej