Zbycie udziałów wspólnika w spółce z o.o. – kilka kwestii praktycznych i proceduralnych

29th Styczeń, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może rozporządzić swoim udziałem i przenieść go na osobę trzecią. Umowa zbycia udziałów powinna być dokonana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Umowa spółki może jednak ograniczać wspólnika w zakresie rozporządzalności swojego udziału przewidywać np. obowiązek uzyskania zgody spółki. W takim przypadku zgoda spółki wyrażana jest przez jej zarząd w » Czytaj dalej

Ograniczenie swobody działalności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

22nd Styczeń, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

W związku z coraz powszechniejszą praktyką tworzenia jednocześnie kilku spółek, mających zbliżony bądź tożsamy przedmiot działalności, w których te same osoby są zarówno wspólnikami jak i pełnią funkcje w zarządach utworzonych przez siebie spółek wskazać należy, na uregulowanie stanowiące o podejmowaniu interesów konkurencyjnych oraz uczestnictwo w spółkach konkurencyjnych. Interesem konkurencyjnym jest podejmowanie działań podobnych bądź takich » Czytaj dalej