Naruszenie dóbr osobistych w Internecie

24th Kwiecień, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

Internet jest uważany za taki środek masowego przekazu, w którym w sposób swobodny można wyrażać swoje myśli i poglądy. Powszechne uznanie, że jest to forum nieskrępowane żadnymi regulacjami, zachęca jego użytkowników do stosowania obelżywych i nieprawdziwych wpisów dotyczących innych osób. Poczucie anonimowości wzmaga przekonanie o bezkarności, co zwiększa ryzyko naruszenia cudzych dóbr osobistych. Samo usunięcie obelżywej » Czytaj dalej

Tajemnica wynagrodzenia. Czy Pracodawca ma prawo zobowiązać do zachowania poufności o wysokości wynagrodzenia za pracę?

19th Kwiecień, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Za wykonaną pracę Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjami niezbędnymi do jej wykonania oraz aby uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 k.p.). Pracodawcy muszą także pamiętać o tym, iż przepisy kodeksu pracy nakładają na nich obowiązek równego traktowania w dziedzinie wynagradzania. » Czytaj dalej