Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

20th Marzec, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Regulacje prawne dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarte zostały w ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwaną dalej „Ustawą o ZFŚS”.  Zgodnie z art. 3 Ustawy o ZFŚS, Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W związku » Czytaj dalej

Niemowlę też odczuwa cierpienia psychiczne

5th Marzec, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

W procesach przeciwko szpitalom pokrzywdzeni pacjenci często nie wiedzą, na jaką kwotę mogą liczyć żądając zadośćuczynienia. Przepisy pozwalające na zasądzenie zadośćuczynienia są lakoniczne i próżno szukać w nich konkretnych wskazówek. W art. 445 §1 Kodeksu cywilnego wskazano jedynie, że suma zasądzona tytułem zadośćuczynienia ma być odpowiednia, nie określono jednak zasad ustalania jej wysokości. Ostatnie orzeczenia Sądu » Czytaj dalej

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

5th Marzec, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Klient zwrócił się do naszej Kancelarii z prośbą o poradę prawną oraz pomoc w wytoczeniu powództwa o odszkodowanie za niezgodnie z prawem rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika. Pracodawca rozwiązał z naszym klientem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez wypowiedzenia. W uzasadnieniu wypowiedzenia pracodawca powołał się na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych oraz utratę zaufania » Czytaj dalej