Zasady wydawania świadectwa pracy

12th Styczeń, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Świadectwo pracy jest dokumentem, którego obowiązek wydania powstaje z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a pracodawca nie może uzależnić jego wydania od uprzedniego rozliczenia się przez pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy bezpośrednio pracownikowi lub osobie, która została pisemnie upoważniona przez pracownika. Wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę Istotne » Czytaj dalej