dni ustawowo wolne od pracy

27th Grudzień, 2010 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Od 1 stycznia 2011 roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Zmienia ona zasady liczenia wymiaru czasu pracy i znosi obowiązek oddawania wolnego za święta występujące w tych samych dniach co wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, ponieważ przestanie obowiązywać regulacja zawarta w art. 130 § 2 k.p. Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w » Czytaj dalej

Uprawnienia ZUS a poszanowanie interesów przedsiębiorców

17th Grudzień, 2010 - Posted by admin - Bez Komentarzy

“ZUS zarówno podczas kontroli, jak i w postępowaniu uzupełniającym, może nie przestrzegać przepisów k.p.a. Co więcej nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. ZUS ma bowiem pełną świadomość tego, że postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmuje swym zakresem ustalenie wad wynikających naruszenia przepisów prawa materialnego, a wiec przedmiotem  oceny sądu nie » Czytaj dalej