Klauzula wykonalności na małżonka dłużnika - praktyczne aspekty

19th Listopad, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

Wielu przedsiębiorców ma do czynienia z nierzetelnymi kontrahentami. Niestety czasami okazuje się, że postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko dłużnikowi okazuje się bezskuteczne. Często zdarza się jednak, że dłużnik posiada majątek, jednak nie można prowadzić z niego egzekucji, jest on objęty wspólnością majątkową małżeńską. Co wtedy należy zrobić aby zapewnić efektywność egzekucji? Czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy

6th Listopad, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński - Bez Komentarzy

Informujemy o aktualnych zmianach w prawie pracy Czytaj dalej

Warsztaty dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “Wprowadzenie do prawa nowych technologii”

6th Listopad, 2009 - Posted by admin - Bez Komentarzy

Wobec dużego zainteresowania poprzednimi warsztatami, które miały miejsce w dniu 29 kwietnia 2009 r., Panowie Krzysztof Jarosiński i Marcin Błaszyk poprowadzili wczoraj w imieniu Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy Sp. k.  warsztaty „Wprowadzenie do prawa nowych technologii” dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czytaj dalej

Spory o domeny internetowe, część IV – jak można zwiększyć swoje szanse na odzyskanie nazwy domeny w ewentualnym sporze?

2nd Listopad, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

Nie można wykluczyć, że osoba nie mająca podstaw do używania danego oznaczenia odróżniającego zarejestruje na swoją rzecz nazwę domeny, zawierającą takie oznaczenie. Z tego względu należy zawczasu podejmować działania, które mogą znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądu arbitrażowego. Czytaj dalej