Spory o domeny internetowe część III – mediacje

26th Październik, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

Odrębnym trybem postępowania przed sądem polubownym są mediacje. Każda osoba dochodząca od abonenta nazwy domeny zaniechania naruszeń swoich praw może złożyć w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) wniosek o wszczęcie mediacji. Czytaj dalej