Czy wnoszący wkład do spółki osobowej osiąga przychód podatkowy?

15th Wrzesień, 2009 - Posted by Marcin Ratajczak - Bez Komentarzy

Przepisy podatkowe nie zawierają regulacji odnoszących się do wkładów wnoszonych do spółek osobowych. Dość powszechnie przyjmuje się, że wniesienie wkładu do spółki osobowej nie rodzi żadnych skutków podatkowych dla wnoszącego. Czytaj dalej