Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców

15th Czerwiec, 2009 - Posted by Tatiana Kiełb-Szewczyk - Bez Komentarzy

Po nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 19 grudnia 2008 roku powstała możliwość zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców, którzy podlegają rejestracji w Ewidencji Działalności Gospodarczej jak i w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Zgodnie z art. 14a » Czytaj dalej