Gdy kontrola się u przedsiębiorcy zasiedzi…

18th Marzec, 2009 - Posted by Paweł Wojtkowiak -

Od 6 marca 2009 r. weszła w życie kluczowa dla regulacji działalności organów kontrolujących przedsiębiorców zmiana ustawy o swobodzie gospodarczej. Jej głównym założeniem było ograniczenie czasookresu prowadzonych kontroli i stworzenie środków prawnej ochrony słusznych interesów przedsiębiorców (sprzeciw).

W tej chwili  biegnie termin 60 dni, licząc od 6 marca 2009 r., w którym to kontrole wszczęte przed tym dniem, a nie zakończone, muszą się zakończyć. Niestety z doświadczenia mogę powiedzieć, iż dla organów kontrolujących oznacza to ciche przyzwolenie na nieuzasadnione lub na ułomnie uzasadnione przedłużanie kontroli. Jeżeli do postępowania kontrolnego, chociaż odpowiednio znajdują zastosowanie przepisy Ordynacji Podatkowej lub Kodeksu Postępowania Administracyjnego, to istnieje prawna możliwość zdyscyplinowania inspektorów kontroli. Szczegóły dotyczące takiego działania z przyjemnością opisze w niedługim czasie, ponieważ właśnie jestem w trakcie sporządzania takiego środka prawnego.

Posted on: Marzec 18, 2009

Filed under: prawo gospodarcze

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website