Archiwum


Kategoria: windykacja i egzekucja roszczeń

  • Klauzula wykonalności na następcę prawnego dotychczasowego wierzyciela lub dłużnika

    Obecnie coraz częściej mamy do czynienia ze zmianą stron w stosunkach prawnych różnego rodzaju, przede wszystkim jednak w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych. Używając języka kolokwialnego, następuje zmiana osoby będącej w danym układzie powodem lub pozwanym, wierzycielem lub dłużnikiem. Ktoś inny wchodzi w prawa i obowiązki osoby, która dotychczas była stroną postępowania. Przyczyny takich zmian mogą […]

  • Opcje walutowe – walka z wiatrakami?

    W ciągu ostatnich kilku miesięcy dla wielu przedsiębiorców poważnym problemem stały się opcje walutowe. Bardzo dużo firm jest zagrożonych upadłością ze względu na ogromne zobowiązania z tytułu opcji. Obecnie coraz częściej dowiadujemy się z mediów o cudownych sposobach walki z „narzędziem z piekła rodem”. Warto jednak zastanowić się, co w obecnym stanie prawnym może zrobić […]

  • Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – kilka uwag z perspektywy egzekucji roszczeń

    8 stycznia 2009 roku weszła w życie Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.08.217.1381). Ustawa ta wprowadza kilka istotnych zmian. I Najważniejszą z nich wydaje się być obniżenie minimalnego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej (zmiana art. 154 par. 1 i art. 308 […]