Nowa ustawa o wyrobach medycznych obowiązuje od 18 września 2010 r., kluczowych rozporządzeń wykonawczych do zeszłego piątku nie ogłoszono.

27th Wrzesień, 2010 - Posted by Paweł Wojtkowiak - Bez Komentarzy

Z dniem 18 września 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz.679), a jednocześnie uchylone zostały wszystkie rozporządzenia wykonawcze (12 rozporządzeń) wydane na podstawie uprzednio obowiązującej  ustawy  o wyrobach medycznych.  W chwili obecnej największą bolączką wytwórców, którzy zamierzają wprowadzić wyrób medyczny do obrotu, jest brak ogłoszenia w dzienniku » Czytaj dalej