Czy za wypadek najbliższych należy mi się zadośćuczynienie za krzywdę ?

10th Październik, 2019 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, przedstawił sprawę do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, zagadnienie prawne związane z problematyką dóbr osobistych oraz kręgu podmiotów uprawnionych do żądania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dobra osobistego. Sąd Najwyższy, orzekając w powiększonym składzie ma orzec w przedmiocie: istnienia takiego dobra osobistego jak więzi rodzinne, uprawnienia » Czytaj dalej