Cyberbezpieczeństwo - nowe przepisy dot. bezpieczeństwa systemów informacyjnych sektora usług kluczowych

28th Wrzesień, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej. Regulacja cyberbezpieczeństwa na poziomie unijnym stanowi wyraz coraz większej dbałości unijnego prawodawcy o bezpieczeństwo danych. Po rozporządzeniu o ochronie danych osobowych nadszedł czas na regulacje cyberbezpieczeństwa. » Czytaj dalej