Przedsiębiorco, uważaj - kilka słów o projekcie nowelizującym przepisy dot. odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

21st Sierpień, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Znajdujący się obecnie na etapie opiniowania projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, proponuje odmienne od dotychczasowego podejście w zakresie zasad odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. W uzasadnieniu projektu jako przyczynę zmian w przepisach podaje się przede wszystkim fakt, że obecne przepisy są nieefektywne. Od momentu wejścia w życie ustawy, do sądów wpłynęło jedynie kilkadziesiąt spraw » Czytaj dalej