Funkcje znaku towarowego

14th Maj, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Znak towarowy w czasach gospodarki wolnorynkowej odgrywa niekwestionowaną rolę. W obrocie gospodarczym całokształt oddziaływań znaku towarowego można określić mianem funkcji znaku towarowego. Znaki towarowe realizują określone funkcje w obrocie gospodarczym. Wyróżniamy trzy podstawowe funkcje znaku towarowego: -  oznaczenia pochodzenia (odróżniającą), -  gwarancyjną (jakościową), -  reklamową[1]. Oznaczenie pochodzenia jest funkcją konstytutywną i pierwotną. Systemy prawne przyznają jej bezpośrednią ochronę, » Czytaj dalej