Zmiany w regulacjach dotyczących aktów stanu cywilnego już od 1 marca 2015r.

15th Styczeń, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Jedną z ustaw, które należało dostosować do współczesnych realiów była ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawodawca zauważył, że przepisy tej ustawy, pomimo częściowej nowelizacji, nie spełniają już swoich zadań, a przy zastosowaniu upowszechniających się procesów informatyzacji, można uprościć procedurę uzyskiwania odpisów z akt stanu cywilnego na skutek » Czytaj dalej