Dane osobowe przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, które podlegają ochronie ustawy o ochronie danych osobowych

16th Czerwiec, 2014 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Co do zasady, ochronie prawnej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), dalej zwaną Ustawą, podlegają jedynie dane osobowe oraz prawa osób fizycznych, a Ustawa nie ma zastosowania do ochrony danych dotyczących osoby prawnej (art. 2 ust. 1 Ustawy). Wobec » Czytaj dalej

Właściwość przemienna przy zawezwaniu do próby ugodowej kilku podmiotów

10th Czerwiec, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Z uwagi na liczne wątpliwości co do możliwości skutecznego zawezwania do próby ugodowej przed sąd więcej niż jednego podmiotu, w sytuacji gdy adresy zamieszkania, bądź zarejestrowanej siedziby nie pokrywają się, temat właściwości przemiennej przy zawezwaniu do próby ugodowej stał się tematem niezwykle kontrowersyjnym. Zgodnie z art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy cywilne, których charakter na to » Czytaj dalej