Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

14th Grudzień, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Jedną z form podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest tzw. konwersja wierzytelności.  Z punktu widzenia wierzyciela spółki będzie to konwersja wierzytelności na udziały, natomiast pozycji dłużniczki-spółki będzie konwersją długu na kapitał zakładowy. W pierwszym przypadku - konwersja wierzytelności na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym oznacza dla wierzyciela rezygnację z przysługującej mu wobec spółki wierzytelności w zamian » Czytaj dalej