Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

14th Grudzień, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Jedną z form podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest tzw. konwersja wierzytelności.  Z punktu widzenia wierzyciela spółki będzie to konwersja wierzytelności na udziały, natomiast pozycji dłużniczki-spółki będzie konwersją długu na kapitał zakładowy. W pierwszym przypadku - konwersja wierzytelności na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym oznacza dla wierzyciela rezygnację z przysługującej mu wobec spółki wierzytelności w zamian » Czytaj dalej

Kiedy można legalnie i faktycznie rozpocząć budowę?

11th Grudzień, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć i prowadzić jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątkiem są wymienione w ustawie przypadki, w których wystarczy dokonać zgłoszenia robót właściwemu organowi. Nie wydaje się pozwolenia na budowę, w przypadku rozpoczęcia robót bez uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjaśnić należy, iż zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą, do rozpoczęcia robót » Czytaj dalej

Potrącenie roszczeń między pracodawcą a pracownikiem

6th Grudzień, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

Potrącenie polega na wzajemnym umorzeniu wierzytelności, jakie dwie osoby mają jednocześnie względem siebie. Wierzytelności będące przedmiotem potrącenia poddane zostają działaniu rachunkowemu, którego rezultatem jest wzajemne zniesienie tych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Może się zdarzyć, że w charakterze jednoczesnego wierzyciela i dłużnika będą występować wobec siebie pracodawca i pracownik. Wierzytelność pracodawcy może wynikać m.in. z tytułu umowy o » Czytaj dalej