Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki Sp. z o.o. a czas trwania kadencji

7th Luty, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Najprościej mówiąc, mandat jest uprawnieniem do sprawowania funkcji członka zarządu spółki, natomiast kadencja określa ramy czasowe trwania mandatu. Mandat zaczyna się z rozpoczęciem kadencji, jeżeli taka jest ustanowiona, albo też z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji przez czas nieoznaczony. Zakończenie mandatu do pełnienia funkcji jest uzależnione od sposobu jego wygaśnięcia. Jeżeli zatem członek został powołany do pełnionej funkcji, » Czytaj dalej