Przekraczanie przez organ kontrolujący ustawowo określonych limitów czasowych kontroli w jednym roku nie dyskwalifikowało do marca 2009 r. czynności kontrolnych dokonanych po tych terminach – czy chwili obecnej jest inaczej?

20th Czerwiec, 2011 - Posted by Paweł Wojtkowiak - Bez Komentarzy

Polscy przedsiębiorcy byli bardzo pozytywnie nastawieni do zmian w kontroli działalności gospodarczej, które wprowadziły przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czytaj dalej