Odpowiedzialność pracownicza względem pracodawcy

13th Październik, 2010 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Pracownik od zawsze postrzegany jest jako słabsza strona stosunku pracy, jednak warto zastanowić się czy tak jest naprawdę?  Czy uprzywilejowanie pracownika w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej względem pracodawcy ma rację bytu w dzisiejszych realiach? Czytaj dalej

Zrównanie niepublicznych i publicznych ZOZ-ów w sferze prawa podatkowego

13th Październik, 2010 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Precedensowy wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi z 3 marca 2010 roku wytycza nowy nurt orzecznictwa, ponieważ dopuszcza możliwość zwolnienia niepublicznych ZOZ- ów z podatku dochodowego od osób prawnych w części wpływów, które są przeznaczane na prowadzenie przez nie działalności medycznej. W konsekwencji prowadzi do zrównania publicznych i niepublicznych placówek medycznych pod względem prawa podatkowego. Wspomniane » Czytaj dalej