Klauzula wykonalności na następcę prawnego dotychczasowego wierzyciela lub dłużnika

21st Kwiecień, 2009 - Posted by Tatiana Kiełb-Szewczyk - Bez Komentarzy

Obecnie coraz częściej mamy do czynienia ze zmianą stron w stosunkach prawnych różnego rodzaju, przede wszystkim jednak w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych. Używając języka kolokwialnego, następuje zmiana osoby będącej w danym układzie powodem lub pozwanym, wierzycielem lub dłużnikiem. Ktoś inny wchodzi w prawa i obowiązki osoby, która dotychczas była stroną postępowania. Przyczyny takich zmian mogą » Czytaj dalej