Pozycja prawna stron umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego

7th Październik, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego stanowi nieodzowny instrument działalności gospodarczej dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki tej umowie licencjodawca może uniknąć dodatkowych nakładów kapitałowych, które są istotne przy poszerzaniu obszaru oddziaływania danego przedmiotu umowy licencyjnej. Licencjobiorca natomiast ogranicza działalność konkurencyjną ze strony licencjodawcy oraz uzyskuje korzyści, jakie płyną z rozpoznawania danego znaku towarowego. Strony umowy - licencjodawca » Czytaj dalej

Zajęcie nazwy domeny internetowej

16th Wrzesień, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Niejeden z nas, po trudnym i wymagającym procesie, mając w ręku korzystne dla klienta prawomocne orzeczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności, z nadzieją kierował wniosek egzekucyjny, by tym samym doprowadzić do przymusowego zaspokojenia roszczeń swojego mocodawcy. Nie trzeba dodawać, że wielokrotnie z pozoru dobrze zapowiadająca się egzekucja okazywała się być bezskuteczną lub częściowo bezskuteczną. Rozwój technologiczny » Czytaj dalej

Procedura rejestracji znaku towarowego

28th Lipiec, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Pozytywna ocena, stosowna decyzja Urzędu Patentowego oraz spełnienie ustawowych wymogów wyłącznej ochrony pozwolą na udzielenie znakowi towarowemu prawa ochronnego. Procedury, które są przeprowadzane przez Urząd Patentowy są zasadniczo procedurami administracyjnymi, co pokazuje art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej. Rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym powoduje, że prawo ochronne zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności » Czytaj dalej

Funkcje znaku towarowego

14th Maj, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Znak towarowy w czasach gospodarki wolnorynkowej odgrywa niekwestionowaną rolę. W obrocie gospodarczym całokształt oddziaływań znaku towarowego można określić mianem funkcji znaku towarowego. Znaki towarowe realizują określone funkcje w obrocie gospodarczym. Wyróżniamy trzy podstawowe funkcje znaku towarowego: -  oznaczenia pochodzenia (odróżniającą), -  gwarancyjną (jakościową), -  reklamową[1]. Oznaczenie pochodzenia jest funkcją konstytutywną i pierwotną. Systemy prawne przyznają jej bezpośrednią ochronę, » Czytaj dalej

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego

7th Kwiecień, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Umowa licencyjna znaku towarowego polega na zezwoleniu osobie trzeciej na korzystanie z dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa wyłącznego[1]. Treścią tej umowy jest upoważnienie licencjobiorcy do używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Należy przez to rozumieć możliwość eksploatacji znaku towarowego przez wiele różnych podmiotów na podstawie sfery wyłączności, która przysługuje uprawnionemu z licencji[2]. Jest to upoważnienie » Czytaj dalej

Prawo ochronne na znak towarowy i jego charakter

23rd Grudzień, 2014 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Należy zauważyć, że znak towarowy powstaje niezależnie od jego rejestracji przed właściwym urzędem. Przedsiębiorca może zastosować dane oznaczenia w funkcji znaku towarowego, oznaczając nim towary i usługi. Rejestracja ma charakter fakultatywny, wiąże się z przyznaniem prawa ochronnego. Art. 121 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, że „na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne”. Prawo podmiotowe » Czytaj dalej

Zróżnicowany charakter znaku towarowego

2nd Wrzesień, 2014 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Znaki towarowe realizują określone funkcje w obrocie gospodarczym. Klasyfikacja znaków towarowych w oparciu o poszczególne kategorie prawne pozwala na spełnianie tych funkcji. Każdy znak towarowy posiada cechy wspólne, które pozwalają na stwierdzenie, że jest on dobrem niematerialnym. Wśród znaków towarowych widoczne jest duże zróżnicowanie. Pozwala to na właściwe dopasowanie decyzji związanych z używaniem znaku towarowego » Czytaj dalej

Konsekwencje naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych

21st Maj, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

W praktyce zdecydowana większość przedsiębiorców w związku z prowadzona działalnością gospodarczą przetwarza dane osobowe. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z konsekwencji przetwarzania danych niezgodnie z prawem, np. poprzez przetwarzanie danych bez posiadana zgody na to działanie. Jak wynika z treści art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 » Czytaj dalej

Pilnuj terminów przedłużenia ochrony swoich znaków towarowych!

24th Maj, 2011 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

Wśród podmiotów działających w sieci daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie problematyką oznaczeń odróżniających (np. firm (nazw), znaków towarowych, czy też domen internetowych). Zauważamy to poprzez coraz większą liczbę zapytań o rejestracje znaków towarowych, o szanse wygrania sporu o określoną domenę w razie posiadania znaku, czy odwrotnie - o jej utrzymanie, gdy strona przeciwna jest » Czytaj dalej

Leki generyczne – z czym to się je?

25th Styczeń, 2010 - Posted by Katarzyna Zabłocka - 2 Komentarzy

Już od dłuższego czasu na rynku farmaceutycznym trwa batalia o wprowadzanie do obrotu leków generycznych, o ich dostępność, o ich równoważność z lekiem oryginalnym, a przede wszystkim, o ich cenę. O co w takim razie chodzi? Czytaj dalej

Spory o domeny internetowe, część IV – jak można zwiększyć swoje szanse na odzyskanie nazwy domeny w ewentualnym sporze?

2nd Listopad, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

Nie można wykluczyć, że osoba nie mająca podstaw do używania danego oznaczenia odróżniającego zarejestruje na swoją rzecz nazwę domeny, zawierającą takie oznaczenie. Z tego względu należy zawczasu podejmować działania, które mogą znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądu arbitrażowego. Czytaj dalej

Spory o domeny internetowe, część II - arbitraż

20th Październik, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

Regulamin NASK, który musi zostać zaakceptowany przez osobę rejestrującą domenę przewiduje, iż każda osoba, której prawa zostały naruszone w wyniku rejestracji domeny może ich dochodzić przed sądem polubownym. Jak skutecznie rozpocząć oraz prowadzić procedurę arbitrażu przed sądem polubownym i czy warto ją wszczynać? Czytaj dalej

Wykorzystuję cudze znaki towarowe?

19th Sierpień, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

Pytanie, jakie zadał nam jeden z czytelników bloga dotyczy kwestii wykorzystywania w jego serwisie internetowym cudzych znaków towarowych - czy w swoim serwisie mogę używać znaków towarowych innych firm? Czytaj dalej

Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe?

8th Lipiec, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

Rejestracja znaku towarowego, czyli brandu, z którym mają być kojarzone na rynku produkty lub usługi jest często sprawą, o której przedsiębiorcy zapominają lub pomijają, jako nieistotną. A rejestrować znaki towarowe warto i nie jest to drogie. Poniżej kilka powodów, dla których warto wydać kilkaset złotych, by znak towarowy zarejestrować. 1. Wykorzystywanie oznaczenia przez konkurencję do oznaczania » Czytaj dalej

Ile kosztuje rejestracja znaków towarowych i gdzie dokonać zgłoszenia

3rd Lipiec, 2009 - Posted by Marcin Błaszyk - Bez Komentarzy

Rejestracji znaków towarowych dokonać można w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Dokonując rejestracji znaku towarowego jedynie w polskim Urzędzie Patentowym zyskujemy ochronę oznaczenia wyłącznie na terytorium naszego kraju, natomiast decydując się na droższą procedurę rejestracyjna znaku wspólnotowego w OHIM zyskujemy ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej. Koszty rejestracji » Czytaj dalej

Źródło informacji o procedurach uzyskiwania praw wyłącznych w krajach Europy

3rd Maj, 2009 - Posted by Krzysztof Jarosiński - Bez Komentarzy

Naszym czytelnikom, wśród których są twórcy start-upów zastanawiający się nad rejestracją np. znaków towarowych, celem zapewnienia sobie ich ochrony nie tylko w Polsce, polecam odwiedzenie strony innovaccess.eu. Znajdziecie tam szereg przydatnych informacji o procedurach uzyskiwania praw wyłącznych w poszczególnych państwach Europy (i nie tylko), w tym informacje o kosztach rejestracji, formularze dokumentów do pobrania, dane » Czytaj dalej