Kilka opłat od jednego pozwu o naruszenie dóbr osobistych

4th Lipiec, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

Pozew o ochronę dóbr osobistych, jeżeli zawiera także roszczenie pieniężne, podlega kilku opłatom sądowym. Wynika to z uchwały, jaką w dniu 16 października 2009 r. podjął Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. akt III CZP 54/09). Ustawodawca, niestety, nie ma zamiaru zmienić tego stanu rzeczy. Pokrzywdzony naruszeniem dóbr osobistych może wystąpił z kilkoma roszczeniami, takich » Czytaj dalej

Łatwiej będzie odzyskać znacjonalizowane nieruchomości rolne i lasy

24th Styczeń, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

Czy mimo upływu wielu lat od przejęcia przez państwo nieruchomości rolnej lub lasu można jeszcze próbować odzyskać utracone nieruchomości? Sąd Najwyższy ostatnio odpowiedział, że tak, o ile spełnia się odpowiednie warunki. Chodzi o gospodarstwa rolne i lasy znacjonalizowane z naruszeniem obowiązujących przepisów, tj. dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 06 września 1944 roku oraz dekretu » Czytaj dalej

Postępujące przedawnianie się roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, spowodowaną śmiercią członka rodziny, która miała miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

26th Kwiecień, 2011 - Posted by Paweł Wojtkowiak - Bez Komentarzy

Żadna kwota pieniędzy nie przywróci zerwanych więzi rodzinnych w wyniku czynu niedozwolonego - deliktu. Pieniądze mogą stanowić rekompensatę za krzywdę wywołaną śmiercią członka rodziny. Mogą one mu pozwolić na lepsze uczczenie pamięci po osobie zmarłej. Uzyskanie ochrony sądowej dla realizacji roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę od sprawcy deliktu, który spowodował  śmierć, może okazać się niemożliwe, » Czytaj dalej

Prezydent podpisał nowelizację k.p.c. dotyczącą instytucji wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych

19th Kwiecień, 2011 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

W dniu 13 kwietnia b.r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która zmienia dotychczasowe brzmienie art. 47922 k.p.c odnoszące się do terminu, w którym można żądać wznowienia postępowania sądowego w sprawach gospodarczych na podstawie art. 401¹ k.p.c. Konieczność zmiany ww. przepisu wynikała z wyroku Trybunału Konstytucyjnego » Czytaj dalej

(nie)Godziwy zysk właściciela – pusta kieszeń lokatora

30th Marzec, 2011 - Posted by Klaudia Marciocha - Bez Komentarzy

01 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która „uwolniła” czynsz. Dała zielone światło właścicielom prywatnych kamienic do podwyższania opłat za najem lokali, w oparciu o chęć uzyskania godziwego zysku. Jednakże ustawa nie określa granic godziwego zysku, a ich brak stanowi » Czytaj dalej

Klauzula wykonalności na małżonka dłużnika - praktyczne aspekty

19th Listopad, 2009 - Posted by Wojciech Lipiak - Bez Komentarzy

Wielu przedsiębiorców ma do czynienia z nierzetelnymi kontrahentami. Niestety czasami okazuje się, że postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko dłużnikowi okazuje się bezskuteczne. Często zdarza się jednak, że dłużnik posiada majątek, jednak nie można prowadzić z niego egzekucji, jest on objęty wspólnością majątkową małżeńską. Co wtedy należy zrobić aby zapewnić efektywność egzekucji? Czytaj dalej

Kiedy trzeba tłumaczyć dokumenty obcojęzyczne załączone do pism procesowych

15th Październik, 2009 - Posted by Tomasz Olech - Bez Komentarzy

Z pytaniem postawionym w tytule wpisu spotyka się wiele zagranicznych przedsiębiorców, gdy szykują dokumenty dla swoich profesjonalnych pełnomocników celem załączenia do pozwu. Koszty takiego tłumaczenia nie są małe. Czy jest jakiś sposób na w miarę bezpieczne pod względem procesowym ograniczenie tych kosztów powoda? Czytaj dalej

Rygoryzm procesowy dla pełnomocników - kalejdoskop prawniczy

21st Wrzesień, 2009 - Posted by Tomasz Olech - Bez Komentarzy

20 kwietnia 2009 r. zamieściłem na naszym Kompendium artykuł pt. „Zmniejszony rygoryzm procesowy dla pełnomocników - możliwość wznowienia postępowania”. Na wstępie wskazałem w nim, a co teraz powtórzę, że przepisy postępowania cywilnego dotyczące przedsiębiorców oraz postępowania w sprawach gospodarczych charakteryzują się szczególnym rygoryzmem, mającym na celu zdyscyplinowanie stron sporu do prowadzenia procesu w sposób przede » Czytaj dalej

  Newer Entries