Zmiany w ustawie prawo własności przemysłowej

14th Marzec, 2018 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Niedawno ukazał się projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej. Konieczność zmian wynika m.in. z obowiązku  implementacji prawodawstwa unijnego.  Projekt przewiduje wiele istotnych zmian z czego najważniejsze z nich zostaną omówione w niniejszym artykule. Przede wszystkim projekt zmian wprowadza szereg ułatwień dla przedsiębiorców  związanych z : usprawnieniem postępowania przed Urzędem Patentowym (np. skrócenie terminu do złożenia wniosku » Czytaj dalej