“Konstytucja Biznesu” - pakiet ustaw ułatwiających życie przedsiębiorcom - może obowiązywać już od 1 marca 2018 roku!

5th Luty, 2018 - Posted by Jowita Milewska - Bez Komentarzy

W dniu 26 stycznia 2018 roku Sejm uchwalił wszystkie ustawy, które kompleksowo zostały nazwane „Konstytucją Biznesu”. W skład tej Konstytucji Biznesu wchodzą: 1) Prawo przedsiębiorców, 2) Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 3) Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 4) Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób » Czytaj dalej