Zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie terminu wypowiadania umowy o pracę

28th Grudzień, 2017 - Posted by Elzbieta Koczerska - Bez Komentarzy

Nowe przepisy kodeksu pracy, które weszły w życie z dniem  22 lutego 2016 r. wprowadzają zmiany w kwestii okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz umów zawartych na czas określony. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym możliwe jest zawarcie maksymalnie trzech umów o pracę na czas określony, które łącznie mogą wynosić 33 miesiące. Istotną kwestią w przypadku » Czytaj dalej