Fundusze private equity – specyfika i zagrożenia z nimi związane

30th Listopad, 2017 - Posted by Aleksandra Sieradzka - Bez Komentarzy

Obecnie coraz większą popularność uzyskują różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Działalność tych podmiotów reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z art. 3 ustawy, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w » Czytaj dalej