Milczące załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym

17th Sierpień, 2017 - Posted by Joanna Zdarzil - Bez Komentarzy

Jednym z założeń ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Kodeks podstępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017.935) było wprowadzenie nowego trybu postępowania, będącego ułatwieniem dla stron, tzw. milczącego załatwienia sprawy (nowo dodany rozdział 8a kpa). Założenia były szczytne. Milczące załatwienie sprawy stać się ma alternatywą dla tradycyjnej decyzji administracyjnej » Czytaj dalej