Terminy wprowadzenia nowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych

24th Lipiec, 2017 - Posted by Joanna Zdarzil - Bez Komentarzy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwane dalej ,,rozporządzeniem”) wejdzie w życie 25 maja 2018r. Z tym dniem omawiane przepisy zaczną obowiązywać bezpośrednio w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej » Czytaj dalej