Dni wolne od pracy

16th Listopad, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Od 1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która zmieniła zasady liczenia wymiaru czasu pracy i znosiła obowiązek udzielania dnia wolnego za święta, występujące w tych samych dniach co wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. „W zamian” przywrócono Święto Trzech Króli, jako ustawowo dzień wolny do pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy była oceniana dość » Czytaj dalej

Odrzucenie spadku z testamentu, a przyjęcie z ustawy

8th Listopad, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zdarzają się w życiu codziennym sytuacje, gdy spadkodawca sporządzi testament, w którym powoła do spadku w całości tylko jedno ze swoich dzieci. Jest to tzw. pominięcie (nie uwzględnienie w testamencie) w przeciwieństwie to wydziedziczenia, które jest pozbawieniem spadkobiercy prawa do zachowku (choć w języku potocznym „wydziedziczenie” często jest utożsamiane z pominięciem). Czy w sytuacji, gdy spadkodawca » Czytaj dalej

Pojęcie likwidacji pracodawcy w świetle art. 177 § 4 kodeksu pracy

6th Listopad, 2012 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Zgodnie z treścią art. 177 § 4 kodeksu pracy rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie » Czytaj dalej