Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

22nd Maj, 2012 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Coraz częściej Klienci Kancelarii zwracają się z problemami związanymi z niemożliwością rozwiązania umowy najmu lokalu zawartej na czas określony. Problem, tym bardziej nabiera na znaczeniu, jeżeli chęć rozwiązania umowy najmu lokalu, przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, spowodowany jest tym, że prowadzona w lokalu działalność gospodarcza bądź nie przynosi oczekiwanych zysków, bądź wręcz przynosi » Czytaj dalej

Przyczyny rozwiązania spółki cywilnej

11th Maj, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Przedmiotem niniejszej analizy jest omówienie możliwości rozwiązania istniejącej spółki cywilnej W pierwszej kolejności wskazać należy, iż spółka cywilna może zostać rozwiązana z różnych przyczyn przewidzianych już w samej umowie spółki. Przykładowo takim zdarzeniem może być upływ określonego w umowie czasu na jaki spółka została zawarta. Jak stanowi art. 860. § 1 kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”),  przez umowę spółki wspólnicy » Czytaj dalej