Wynajem mieszkań – nowe korzystne zasady

2nd Listopad, 2010 - Posted by Marzena Patryas-Sowa -

Od 28 stycznia 2010 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Zmiana ta dotyczy tylko osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych i ramach inwestycji chcą je wynająć. Podkreślić należy, że zmiany te nie mają zastosowania do osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali, wynajmowania lokali użytkowych czy pokoi w hotelach.

Powyższą zmianą ustawodawca wprowadził do obrotu instytucję „najmu okazjonalnego”. Poniżej pragniemy Państwu przybliżyć jakie wynikają z tej nowelizacji korzyści dla wynajmującego i są to w szczególności:

- łatwiejsza możliwość eksmisji najemcy na wypadek gdyby nie chciał opuścić wynajmowanego mieszkania, bez prowadzenia długiego postępowania eksmisyjnego na drodze sądowej,

- niezmienna wysokość podatku - podatek ryczałtowy w wysokości 8,5 %.

Aby zatem skorzystać z udogodnień związanych z „najmem okazjonalnym”, przy zawieraniu takiej umowy najmu, muszą zostać spełnione wszystkie szczegółowe wymagania wynikające z Ustawy. Jednym z nich jest przedstawienie przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, zawierające adres lokalu, do którego przeprowadzi się w przypadku eksmisji oraz zgodę właściciela takiego lokalu, że przyjmie takiego lokatora (opłata notarialna wynosi 1/10 najniższego wynagrodzenia). Natomiast, jeżeli wynajmujący będzie chciał skorzystać z podatku ryczałtowego w wysokości 8,5 %, musi zgłosić taką umowę do Urzędu Skarbowego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Strony zawierające taką umowę powinny także zwrócić baczniejszą uwagę na dokładne oznaczenie stron czy oznaczenie praw i obowiązków czy stanu technicznego mieszkania itp.

Wprowadzona przez ustawodawcę powyższa zmiana, ma na celu uporządkowanie rynku związanego wynajmem mieszkań oraz większą ochronę prawną po stronie właścicieli mieszkań i łatwiejszą drogę do dochodzenia przysługujących im praw z tytułu prawa własności.

Posted on: Listopad 2, 2010

Filed under: zmiany w prawie

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website