Zmiany w prawie pracy

6th Listopad, 2009 - Posted by Wojciech Kolasiński -

Informujemy o aktualnych zmianach w prawie pracy

Wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop

Z dniem 3 listopada 2009 r. zmianie uległa treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zmianie uległy przede wszystkim zasady wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (§ 16, 18 i 19 rozporządzenia). Poza tym, kwota wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę została wyłączona z podstawy wyliczenia wynagrodzenia urlopowego.

Uprawnienia rodzicielskie

Od 1 stycznia 2010 r., po zakończeniu zwykłego urlopu macierzyńskiego, pracownica która urodziła jedno dziecko, będzie mogła wykorzystać dwa tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Może zostać także wykorzystany przez pracownika-ojca.

Od stycznia również, pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, przysługuje prawo do tygodnia urlopu ojcowskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website